Bodem- en verhardingsonderzoek

NXXS voert onderzoeken uit om inzicht te verkrijgen in de bestaande situatie en brengt op basis van de onderzoeksresultaten adviezen uit.

Visie NXXS:

Onderzoeken geven inzicht in de bestaande situatie en vormen het vertrekpunt voor de nadere uitwerking. Door in het voortraject een duidelijke praktische onderzoeksstrategie op te stellen wordt invulling gegeven op de vraag “Met welke doelstelling wordt het onderzoek en advies uitgebracht”.

Bodem


Dienstverlening:

NXXS verzorgt de volgende financiële adviseringen:
-    Het uitbrengen van strategisch advies op het gebied van bodem, asbest, water en lucht.
-    Het bieden van ondersteuning van onderzoeks- en saneringswerkzaamheden;
-    Het uitvoeren van onderzoeken conform de geldende regelgeving;
-    Het uitbrengen van bemalingsadviezen;
-    Het uitbrengen van praktische en technisch haalbare conclusies;
-    Het verzorgen van de vergunningen.