Design & Construct (UAV-GC 2005)

Visie NXXS:

Bij Design & Construct is de aannemer verantwoordelijk voor het ontwerp en de uitvoering.

De opdrachtgever stelt een functioneel gespecificeerde uitvraag op. De aannemer krijgt de ruimte om het ontwerp en de realisatie zelf te optimaliseren en innovaties toe te passen in het ontwerp en de uitvoering. Tevens zorgt de opdrachtnemer voor optimale afstemming tussen de ontwerpfase en de realisatiefase. Bij een Design & Construct contract is het de verantwoordelijkheid van de aannemer om te bepalen welke werkzaamheden hij moet verrichten om de opdracht uit te voeren. De aannemer moet tevens aantonen dat het gerealiseerde werk voldoet aan de gestelde eisen.

Werkwijze Design & Construct contract:

NXXS hanteert de volgende werkwijze voor het opstellen van een Design & Construct contract:

-  Het vaststellen van een randvoorwaarden document en het risico profiel;
-  Het bepalen van een eisenpakket op basis van het ontwerp en standaarden van de opdrachtgever;
-  Het opstellen van een concept Engineering & Construct contract op basis van het randvoorwaarden document, het eisenpakket en het risico profiel;
-  Het doorvoeren van de opmerkingen tot een Engineering & Construct contract;
-  Het conform het aanbestedingsreglement aanbesteden van het contract.