Directievoering

NXXS voert directie uit op civieltechnische projecten.

Visie NXXS:

Civiele projecten zijn kostbaar en worden voor een lange periode gerealiseerd, het controleren van de kwalitatieve uitvoering en het financieel en planningstechnisch beheersen van de werkzaamheden zijn bepalend voor het project. Het signaleren van raakvlakken ten aanzien van de realisatie en de omgeving zijn van cruciaal belang om het civiele vraagstuk in de realisatiefase af te ronden..

Directievoering

Dienstverlening:
NXXS voert directie uit op contracten door het vervullen van de diensten:
-    Het organiseren en voorzitten van de project start-up;
-    Het voorzitten van de bouwvergaderingen;
-    De coördinatie en afstemming met de toezichthouder;
-    Het beoordelen van de afwijkingsrapporten (VTW’s);
-    Het beoordelen van de termijnen (Prestatieverklaringen);
-    Het afstemmen van de werkzaamheden met de omgeving en belanghebbenden;
-    Het verzorgen van de oplevering en de eindafrekening.