Financieel advies

NXXS adviseert haar klanten ten aanzien van de financiële haalbaarheid van projecten.

Visie NXXS:

De financiële haalbaarheid in elke fase van het project is van cruciaal belang. Door kostenbewust te ontwerpen en het staven van de projectkosten aan het beschikbare budget blijft de haalbaarheid gedurende het proces gewaarborgd.

Dienstverlening:

NXXS verzorgt de volgende financiële adviseringen:
-    Exploitatieramingen (Haalbaarheidsstudie);
-    Planramingen (Schetsontwerp, Voorlopig Ontwerp en Definitief Ontwerp);
-    Probalistische ramingen (SSK model);
-    Deterministische ramingen (SSK model);
-    Directieramingen (RAW bestekken).