Groen- en Cultuurtechnische ontwerpen

NXXS brengt groen- en cultuurtechnische adviezen uit en draagt zorg voor de vertaling hiervan naar ontwerpen.

Visie NXXS:

Om tot de landschappelijke inpassing van een cultuurtechnisch ontwerp te komen is het bepalen van de randvoorwaarden ten aanzien van de omgeving (buitengebied of stedelijk gebied) noodzakelijk. De inpassing dient aan het toekomstige doel te voldoen, door het traject procesmatig te benaderen worden alle facetten om tot een Definitief Ontwerp te komen behandeld. Hierbij staan de aanlegkosten en de toekomstige beheerkosten centraal.


Dienstverlening:

-    Het bepalen van de landschappelijke en cultuurtechnische randvoorwaarden;
-    Het vertalen van de randvoorwaarden tot een Voorlopig Ontwerp;
-    Het opwerken van het Voorlopig Ontwerp (VO) tot een Definitief Ontwerp (DO);
-    Het opstellen van een beplantingsplan;
-    Het opstellen van traditionele beheerplannen (maaiwerk, snoeiwerk etc.);
-    Het opstellen van beeldkwaliteitsplannen (beeldboek geeft gewenst beheerniveau aan).