Toezicht

NXXS voert “dagelijks” toezicht uit op civieltechnische projecten.

Visie NXXS:

Civiele projecten zijn kostbaar en worden voor een lange periode gerealiseerd, het dagelijks controleren van de kwalitatieve uitvoering van de werkzaamheden is bepalend voor de levensduur van project. Door het controleren op het naleven van het contract en het Plan van Aanpak bij EMVI aanbestedingen wordt de kwaliteit van de realisatie geborgd.

 

Toezicht

Dienstverlening:
NXXS voert “dagelijks” toezicht uit op contracten door het vervullen van de diensten:
-    Het bijwonen van het startoverleg met de aannemer en de opdrachtgever;
-    Het houden van dagelijks toezicht op de uitvoering. De taken van de toezichthouder omvatten onder andere het controleren van de maatvoering, het keuren van de geleverde materialen, het controleren van de hoeveelheden, de controle van het naleven van vergunningen en ontheffingen, bijhouden van een opzichtersdagboek conform paragraaf 27 van de UAV en het verzorgen van de oplevering van de werkzaamheden.
-    Het bijwonen van de bouwvergaderingen en de overleggen met derden, inclusief verslaglegging.